Podaje się do publicznej wiadomości ,że na podstawie Uchwały nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ Droga i Bezpieczeństwo ” z dnia 25 kwietnia 2016 roku wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, z siedzibą w Poznaniu ul. Romana Maya 1 , 61-371 Poznań) , KRS nr 0000062320 Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony został Ryszard Fonżychowski

 

 

Likwidator

 

Ryszard Fonżychowski

 

Tel. 602 349 215

 

Wytworzył i opublikował:
Ryszard Fonżychowski, 07 maja 2016

 

Nasze programy
Pomoc ofiarom wypadków drogowych
Program "Kołnierz standardem - ..."Ośrodek Szkolenia Medycznych RatowniWiedza i umiejętności poparte mini zesPomoc jednostkom medycznego ratownictwa Pomoc indywidualnym osobom
Działania edukacyjno-prewencyjne
Leki i narkotyki zagrożeniem dla porząDziałania ( beznakładowe i niskonakłaIV edycja akcji "Wypadki na drogach - poIII edycja akcji "Wypadki na drogach -II edycja akcji Wypadki na drogach - poI edycja akcji Przypnij duszę do ciałaCzołg na szynachJak bezpiecznie jeździć po szwedzkich Wypiłeś i kierowałeś? To jesteś przZdejmij nogę z gazuProgram pomocy ofiarom wypadków drogowyZ odblaskiem żyje się dłużejStop pijanym rowerzystomKonferencje i sympozjaAkcje i przedsięwzięcia
Zasady bezpiecznej jazdy

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości ,że na podstawie Uchwały nr 3/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ Droga i Bezpieczeństwo ” z dnia 25 kwietnia 2016 roku wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, z siedzibą w Poznaniu ul. Romana Maya 1 , 61-371 Poznań) , KRS nr 0000062320 Likwidatorem Stowarzyszenia ustanowiony został Ryszard Fonżychowski

 

 

Likwidator

 

Ryszard Fonżychowski

 

Tel. 602 349 215

 

Wytworzył i opublikował:
Ryszard Fonżychowski, 07 maja 2016

 

_____________________________________________________________________

Dziękujemy uprzejmie za wsparcie wszystkim osobom, które 1% rozliczenia podatkowego postanowiły przeznaczyć na poparcie działań dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

_____________________________________________________________________

 

„Rowerowo – modnie, zdrowo i wygodnie”

 

W okresie od września 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. realizowany był program poświęcony rowerzystom. Były to działania związane z rozstrzygnięciem na rzecz naszego Stowarzyszenia konkursu na działania charytatywne, zorganizowanego przez Firmę AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

 

W ramach projektu propagowaliśmy „rowerowy” tryb życia mieszkańców Poznania i okolic.

 

 

Uruchomione zostało internetowe forum rowerowe, gdzie oprócz kontaktów z odbiorcami, zawarte są ciekawe materiały i zakładki tematyczne, związane z poruszaniem się rowerem po mieście, nowinki, porady, informacje od lokalnych samorządów w temacie, oraz wiele innych komunikatów.

Rozdawane były rowerzystom certyfikowane alkotesty i kamizelki odblaskowe.

 

 

W miesiącu październiku zorganizowany został rajd rowerowy propagujący hasło konkursu.

 

 

Pomimo zakończenia projektu zapraszamy na ciągle aktywne

 

Forum dla rowerzystów

 

 

Wnioski i postulaty związane z projektem.

 

 

wizytówka Firmy AQUANET, partnera projektu

_____________________________________________________________________

 

„Chcę być trzeźwym kierowcą”

 

Stowarzyszenie realizowało w okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2015 roku zadanie publiczne pod nazwą: Program psychokorekcyjny dla kierowców zatrzymanych za jazdę w stanie nietrzeźwości " Chcę być trzeźwym kierowcą".

 

Projekt realizowany był w formie wsparcia przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

 

Założeniem programu była zmiana postaw i przekonań kierowców, których naganne zachowania w temacie kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu doprowadziły do konfliktu z prawem.

 

Więcej szczegółów w poniższych linkach:

 

Komunikat prasowy

 

Materiał podsumowujący realizację programu

 

_____________________________________________________________________

 

"Trzeźwy kierowca"

 

Stowarzyszenie realizowało w okresie od 1 lipca do 15 grudnia 2015 roku zadanie publiczne pod nazwą : Edukacja społeczna na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości na drodze ” "Trzeźwy kierowca".

 

 

Projekt wykonano w formie wsparcia przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Zadanie przeprowadzono w formie kampanii społecznej na terenie miasta Poznania, skierowanej zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do wybranych adresatów, stanowiących grupy wysokiego ryzyka w ramach pojęcia bezpieczeństwa na drogach w kontekście spożywania alkoholu. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem projektu. Więcej szczegółów w poniższych linkach:

 

 

Komunikat prasowy

 

 

Materiał podsumowujący realizację zadania

 

 

_____________________________________________________________________

 

"Alkotest przeciw tragedii"

 

W dniach 2-3 września 2015r. odbył się Konwent Marszałków Województw RP we Wrocławiu. Prezes naszego stowarzyszenia Ryszard Fonżychowski wygłosił projekt programu "Alkotest przeciw tragedii". Projekt spotkał się ze zrozumieniem i poparciem zgromadzonego gremium, gdyż Marszałkowie pełnią także funkcje Przewodniczących Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego . Podniesiono postulat włączenia się pozostałych regionów naszego kraju w analogiczne akcje.

Posiadamy osobistą rekomendację Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Woźniaka oraz Pani senator RP Jadwigi Rotnickiej.

Kolejnym etapem naszego programu była konferencja w WORD w Poznaniu odbyta dnia 16 września, z udziałem v-ce marszałka województwa pana Wojciecha Jankowiaka, pani Senator Rotnickiej oraz w obecności dyrektorów WORD-ów z Piły, Poznania, Kalisza, Konina oraz Leszna. Na konferencji, dzięki wsparciu pana Daniela Marciniaka z firmy Test&Drive, przekazano nieodpłatnie 10tys. alkotestów dla najświeższych adeptów kierownicy.

Inspiratorem, koordynatorem akcji jest Stowarzyszenie. Droga i Bezpieczeństwo. Celem kampanii jest uświadomienie "świeżo upieczonym" kierowcom powagi problemu kierowania po spożyciu alkoholu, oraz danie szansy sprawdzenia swej trzeźwości przy pomocy alkotestu.

_____________________________________________________________________

                                           

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

             

akademia bezpiecznej jazdy
 V edycja akcji 
 "Wypadki na drogach - porozmawiajmy" 

Informujemy, że w kwietniu 2015 r. V jubileuszowa edycja naszej akcji ogólnopolskiej w szkołach  dobiegła końca.

 Tematem przewodnim tegorocznej edycji była - widoczność w ruchu drogowym.

Zaprosiliśmy szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, wychowawców, nauczycieli i uczniów w całym kraju do włączenia się w działania w ramach programu.

 

V edycja otrzymała następujące patronaty honorowe:    

- Ministra Edukacji Narodowej,      

- Rzecznika Praw Dziecka,

- Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  

- Komendanta Głównego Policji,  

- Parlamentarnego Zespołu ds Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Patronat medialny:  

- Auto Świat

- Portal Wychowania Komunikacyjnego "Bezpieczna droga do szkoły"    

 

Przeprowadzony został konkurs dla uczestników.  Jury nagrodziło i wyróżniło najlepszych uczestników w czterech kategoriach. Spis laureatów podano poniżej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za udział.  Laureatom gratulujemy !

 

Partnerem wspierającym V edycję akcji  była Firma LeasePlan Fleet Management ( Polska ) sp.z o.o.
         LIST PANI MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    "Powstrzymaj pijanego kierowcę"

                         Nasze Stowarzyszenie zrealizowało w formie  wspierania realizacji zadania publicznego przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, szkolenia kandydatów na kierowców w zakresie przeciwdziałania nietrzeźwości na drodze. Zadanie było wspólfinansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy.

Projekt zakładał działania na rzecz młodych ludzi, przyszłych kierowców, którzy w jego ramach otrzymują dodatkową wiedzę  z zakresu konsekwencji prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu. Jego celem było przekazanie informacji i uzmysłowienie za pomocą prezentacji, dyskusji i użycia symulatorów upośledzenia zmysłów tematu zagrożeń i konsekwencji prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w efekcie podwyższenie świadomości początkujących kierowców .Uczestnicy otrzymali drukowane materiały , ułatwiające zrozumienie problemu i ukazujące jego konsekwencje prawne, rodzinne i społeczne.

Przedsięwzięcie zakładało również przygotowanie kadry instruktorskiej do kontynuacji tematu przez zaangażowanie w trakcie szkoleń, oraz przekazanie materiałów do dalszej pracy z przyszłymi kursantami w OSK.

Projekt był realizowany w miesiącach: listopadzie i grudniu 2014 roku, w wybranych OSK na terenie miasta Poznania.

 

___________________________________________________________________________

 

"Leki i narkotyki zagrożeniem dla porządku publicznego na przykładzie ruchu drogowego."

-nowy innowacyjny program Stowarzyszenia, wdrażany od 2013 roku.

Głównymi formami realizacji są: prelekcje, wykłady, prezentacje, dyskusje w aresztach śledczych, zakładach karnych, dla instuktorów OSK, w szkołach i uczelniach, dla pracowników firm. Program porusza zarożenia społeczne i indywidualne wywołane zażywaniem substancji psychoaktywnych. Jego uzupełnieniem są przekazy telewizyjne (różne stacje), w których uświadamiamy rangę zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków.

 więcej informacji >>

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Alkotest zamiast problemów - indywidualnie oraz dla instytucji i firm

Ważne na codzień
Technika jazdy nocąWzajemne błędy kierowców i rowerzystKierowca – rowerzysta/ kary za wykroczJeszcze o burzach i piorunachPrzed nami letnie weekendyHolowanie samochoduAgresja za kierownicąSkurcz podczas jazdyJak pomóc na miejscu wypadku.Grad, wiatr i pioruny na drodze archiwum
Informacje
Surowsze kary dla nietrzeźwych kierowcKonferencje naukowe WSB w GliwicachEuropejski konkurs PRAISE Awards 2015 otStowarzyszenie na temat form egzaminowanBezpieczne dziecko "do i ze szkoły"Najbardziej tragiczna majówka od lat. CKiedy należy ułożyć osobę w pozycji2-gi Światowy Tydzień BRD, Europejski" Do reflekcji..."Poradnik dla NGO archiwum
Artykuły
Procesy starzenia się a sprawność psychomotoryczna kierowcy...Problem alkoholowy wśród kierowców - jak go ograniczyć?...Zamiast dróg powstaje więcej dziur!...Bezpieczeństwo na europejskim poziomie...Zimowa garderoba kierowcy...Jak walczyć z pijanymi kierowcami?...Zagłówek ustaw właściwie...Zderzenie to skok z trzeciego piętra...
archiwum
Serwis Szyb Samochodowych
office@drogaibezpieczenstwo.pl